Dataskyddsombudet i praktiken


Ny chans att delta i denna populära utbildning. Välkommen till DP Academy!

Ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och LegalWorks.


En gedigen utbildning för dig som idag arbetar som personuppgiftsombud eller kommer att arbeta som dataskyddsombud enligt den nya dataskyddsförordningen (DSF) som ersätter personuppgiftslagen i maj 2018.


Utbildningen fokuserar på dataskyddsombudets roll enligt den nya lagstiftningen och dess verksamhet i praktiken. Juridiken är givetvis en viktig komponent, men vi kommer ägna stor del av tiden åt praktiska aspekter kring arbetssätt, organisation och informationssäkerhet.

Utbildningen genomförs under 6 heldagar med kursstart den 10 oktober.


Läs mer och/eller anmäl dig här!