Välkommen på sommarmingel med föreläsning om Integritetskommitténs slutbetänkande


Onsdagen den 21 juni samlas vi på Nordeas terrass vid Kungsträdgården för Forum för dataskydds årliga sommarmingel.

I år har vi bjudit in Integritetskommitténs utredningssekreterare Erik Janzon för en föreläsning om de åtgärder som föreslås för att Sverige ska bli världsledande inom integritetsskydd. Kommittén föreslår i sitt slutbetänkande bl a införandet av uppförandekoder, ändrade regler om myndighets profilering av enskilda, stärkt informationssäkerhet och satsningar på forskning och folkbildning om personlig integritet.

Kom och mingla in sommaren med oss – vi räknar med sol och 20 grader.

Plats: Nordea, Smålandsgatan 17, Stockholm
Datum: Onsdagen den 21 juni 2017
Registrering och fika:
16:30
Programstart
kl. 17:00 avslutas ca 19:30

Vi bjuder på dryck och mingelmat.

Pris: Sommarminglet är gratis för dig som är medlem. Du är välkommen att ta med en kollega (vid anmälan vänligen uppge namn även för eventuell gäst).
För övriga debiterar vi 300 kronor inklusive moms.

Anmäl dig under rubriken "Anmälan till kurs/seminarium" i menyn till vänster senast den 19 juni.