Informationssäkerhet i vården - en lägesrapport av styrning och uppföljning

Välkommen till höstens första seminarium måndagen den 7 september där vi kommer att diskutera Informationssäkerhet i vården.

Stora tekniska framsteg har gjorts inom vården det senaste decenniet men är denna digitalisering ett patientintresse eller en risk för patientsäkerheten samt har digitaliseringen åtföljts av tillfredsställande uppföljning och granskning. Har patienternas rätt till skydd för sin personlig integritet väl avvägts mot andra intressen? Tom Andersson, som är senior analytiker på MSB kommer och presenterar e lägesbild av styrning och uppföljning av informationssäkerheten i vården. Även vår nya styrelseledamot i Forum för Dataskydd, Rose-Mharie Åhlfeldt, forskare med stor erfarenhet av dessa frågor med vårdperspektiv, kommer att tala. Slutligen kommer experter från Roschier Advokatbyrå att tala om ämnet.

Det bjuds på kaffe, te och smörgåsar. Väl mött!

Plats: Roschier Advokatbyrå AB
Blasieholmsgatan 4, Stockholm

Datum: Måndag 7 september
Registrering och fika kl 16.30
Programstart kl 17.00-19.30

Seminarieavgift:
Medlem Forum för Dataskydd: Utan kostnad
Icke medlem: 300 SEK

Sista dagen för anmälan har passerat. Anmälan i mån av plats, skicka ett mail till info@dpforum.se.
 

Om du inte kan närvara har du som betalande icke-medlem möjlighet att överlåta din plats en kollega. Vid avanmälan efter fredagen den 4 september eller uteblivet besök debiteras fulla seminarieavgiften, á 300 SEK. Vänligen skicka din avanmälan till info@dpforum.se