Seminarium i Stockholm tisdagen den 7 mars 2017 om personuppgiftsbegreppet och dynamiska IP-adresser

Dynamiska IP-adresser ändras vid varje uppkoppling till internet. I oktober 2016 slog EU-domstolen fast, se mål C-582/14, Patrick Breyer mot Tyskland, att sådana IP-adresser som lagras efter att enskilda besökt myndigheters allmänt tillgängliga webbplatser utgör personuppgifter och att de därmed omfattas av det skydd som finns för sådana uppgifter. Henrik Bengtsson (Advokatfirman Delphi), Daniel Westman (Stockholms universitet) och Karl-Fredrik Björklund (Advokatfirman Carler, Forum för Dataskydd) analyserar och diskuterar ovan nämnda dom och generellt vad som utgör personuppgifter enligt dagens regelverk och enligt den kommande dataskyddsförordningen.

Henrik Bengtsson är advokat och partner vid advokatfirman Delphi. Han har drivit ett stort antal PUL-relaterade mål, bland annat om IP-nummer och personuppgiftsbegreppet. Han skrev nyligen en artikel om Breyerdomen i tidskriften Lov & Data.

Daniel Westman är forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet, flitigt anlitad expert i utredningar på IT-rättsområdet samt rådgivare gentemot företag och myndigheter.

Karl-Fredrik Björklund är partner vid Advokatfirman Carler. Han är rådgivare till företag och myndigheter inom IT- och integritetsrättsområdet samt vice ordförande i styrelsen för Forum för Dataskydd.


Forum för Dataskydd har utsett generalsekreterare

Fredrik Svärd tillträder som generalsekreterare den 1 mars 2016. Svärd är jurist samt medie- och kommunikationsvetare. Fredrik har tidigare arbetat med rättsdatabaser, rättsjournalistik och med kommunikationsrådgivning gentemot juristbranschen. Han skriver om medie- och IT-rätt för juridiska branschmedia samt även för exempelvis Medievärlden och Medieormen. Slutligen driver Fredrik en blogg och en podcast om juridik och digitalisering.  

-Jag ser fram mot att få vara med och vidareutveckla verksamheten. Personuppgiftsbehandling och yttrandefrihet var mina stora intressen när jag läste juridik. Det ska bli väldigt roligt att arbeta med de här frågorna i en tid då de är mer brännande än någonsin, säger Fredrik Svärd.

Fredrik kommer att presentera sig närmare vid träffen och berätta lite om hur hans arbete med utvecklingen av Forum för Dataskydd kommer att se ut.

Vi bjuder på kaffe, te och smörgåsar.

Plats: Advokatfirman Carler, Kungsgatan 30, Stockholm
Datum: Tisdagen den 7 mars 2017
Registrering, fika och mingel: 16:30
Programstart kl. 17:00 avslutas ca kl. 19:30

Vi bjuder på kaffe, te och smörgåsar.

Avgift
Medlem Forum för Dataskydd: Utan kostnad
Icke medlem: 300 kr (exklusive moms)

Anmäl dig senast måndagen den 6 mars 2017 under fliken "Anmälan till kurs/seminarium" i menyn till vänster.

Välkommen!