Change management - PUOs roll och hur man får en organisation att bryta invanda beteenden

Hur får man en organisation att faktiskt bryta invanda beteenden och tankesätt? Om något, så gör det här sig gällande just på integritetsområdet i denna tekniskt omvälvande tid. Hur får man organisationen att förstå och ta till sig integritetsfrågorna?

Välkommen till Forum för Dataskydds seminarium om change management måndagen den 5 oktober. Vi kommer att diskutera hur man får en organisation att bryta invanda beteenden och processer. I den digitala stormens öga hittar vi personuppgiftsombudet, vars roll i sig också är föremål för en nära förestående förändring. Vi kommer att diskutera dessa utmaningar. Vi kommer även att få ta del av en exklusiv presentation av ett par olika verktyg som kan ge stöd åt ombudet i arbetet med att få kontroll över organisationens personuppgiftsbehandling.

Karl-Fredrik Björklund, advokat på advokatfirman Carler och styrelseledamot i Forum för Dataskydd, redogör för den rättsliga regleringen samt hur rollen som personuppgiftsombud kommer att se ut i framtiden, särskilt beaktande förslaget till ny dataskyddsförordning.

Christina Falk, VD och delägare på Transcendent Group AB. Christina arbetar med compliance och risk, utöver detta är Christina även personuppgiftsombud. Christina kommer att berätta om hur internrevision kan vara ett medel för att lyfta frågan kring personuppgiftshantering till högsta ledningen.

DPOrganizers grundare och VD Egil Bergenlind berättar hur det nya verktyget (som ännu bara finns beta version) hjälper företag och organisationer att skapa heltäckande, detaljerad och uppdaterad kartläggning för att skapa förståelse för och få kontroll över personuppgiftshanteringen. Genom verktygets olika funktioner kan problemområden identifieras, och information om hur allt hänger ihop, samt även om specifika detaljer, görs lättförståelig och enkelt tillgänglig när det behövs.

Johan Alkner, affärsutvecklare på Draftit AB, presenterar produkter för hanteringen av regelverken kring personuppgifter. Draftit ger ut produkter som sammanställer juridiskinformation i digitala handböcker, dokumentmallar och frågeservice. Bolaget bistår även sina kunder med självutvärderingar inom hanteringen av personuppgifter. Genom frågebatteri kartlägger du er regelefterlevnad och får i din rapport möjlighet att jämföra dig med benchmarksiffror för att kunna nå god regelefterlevnad. Draftit ger även ut ett verktyg för att skapa registerförteckningar som underlättar din hantering av förteckningen.

Vi avslutar det här tillfället med en paneldebatt med samtliga föredragshållare, med fokus på best practice när det gäller change management. Caroline Olstedt Carlström, dataskyddschef på Klarna och styrelseordförande i Forum för Dataskydd, inleder debatten och kommer också att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta som personuppgiftsombud för stora organisationer och inte minst på Klarna. Hur får man en organisation att faktiskt bryta invanda beteenden och tankesätt? Hur får man organisationen att förstå och bry sig om integritetsfrågor? Vi hoppas på en givande och interaktiv debatt och vill redan nu bjuda in samtliga åhörare att delta!

Det bjuds på kaffe, te och smörgåsar. Väl mött! 


 

Plats: Advokatfirman Carler, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Datum: Måndagen den 5 oktober 2015

Tid: Registrering samt fika kl. 16.30

Programstart kl. 17.00  avslutas ca kl. 19.30

 

Seminariet erbjuds endast medlemmar i Forum för Dataskydd och är utan kostnad. Om du inte är medlem kan du ansöka om medlemskap här

Anmälningstiden har gått ut men du kan fortfarande anmäla dig i mån av plats genom att skicka ett mail till info@dpforum.se.