Personuppgiftshantering över Sveriges gränser.

I takt med att dator- och internetanvändning har blivit en alltmer central del i vårt arbetssätt, har direktiv och regleringar tagits fram för att värna om den personliga integriteten. Företag och leverantörer har ett stort ansvar, där en seriös och integritetsskyddande hantering av känsliga uppgifter, såsom personuppgifter, skapar ett hållbart och förtroendefullt anseende.

Agenda:

Daniel Dellham, VD Askus, presenterar sin forskarstudie om ansvarsfrågor: Dataintegritet i paritet med barnarbete.

Mikael Alenmark, ansvarig Corporate Responsibility, Tele2 Sverige AB, förklarar vikten av riskanalys vid köp av elektroniska kommunikationstjänster. Informationsflödet över landsgränser och människors rörlighet.

Forum för Dataskydds Agneta Schwieler visar hela processen bakom godkännandet av tillämpningen av BCR för General Electrics bolag i Sverige, Norge och Danmark.

Vi kommer även att diskutera resultatet av LIBE-kommitténs omröstning om förslaget till ny europeisk dataskyddsförordning. Vad hände måndagen 21 oktober, hur går man vidare och hur påverkar det oss i Sverige?

 

Plats: Klarna AB, Norra Stationsgatan 61 (även ingång St. Eriksgatan 117), Stockholm.

Datum: Tisdag 5 november.

Tid: 16.00-20.00.