Informationssäkerhet - seminarium i Göteborg

Forum för Dataskydd expanderar och bjuder härmed in till ett första nätverkstillfälle i Göteborg. Kom och mingla med oss och diskutera informationssäkerhet. Vi lyfter på de brännande frågorna kring informationssäkerhet, EU:s lagförslag och molntjänster.


Legala och tekniska frågeställningar av molntjänster inklusive IT-säkerhetsfrågor presenteras av våra gästföreläsare. Vidare kommer de nya omfattande reglerna om IT-säkerhet i förslaget till dataskyddsförordning att belysas. Caroline Olstedt Carlström, Ordförande för Forum för Dataskydd, inleder kvällen.


Caroline Olstedt Carlström, styrelseordförande i Forum för Dataskydd, Chief Counsel Global Privacy, Klarna AB. Caroline har mångårig erfarenhet av integritetsrättsliga frågor, persondataskyddsfrågor, som advokat och bolagsjurist.
 
Sarah Arlebrink, stadsjurist, Göteborgs stad. Sarah har lång erfarenhet av integritetsrättsliga frågor, persondataskyddsfrågor, och har som juridisk expert medverkat för Göteborgs stads räkning i stora upphandlingar av molntjänster.
 
Jan A. Svensson, Informationssäkerhetschef i Göteborgs stad. Jan har lång erfarenhet och djupa kunskaper i ämnet informationssäkerhet, särskilt såvitt avser molntjänster. Jan har deltagit som expert i stora upphandlingar av molnstjänster för Göteborg stads räkning.
 
Karl-Fredrik Björklund, styrelseledamot i Forum för Dataskydd, advokat och delägare på advokatfirman Carler. Karl-Fredrik har mångårig erfarenhet av integritetsrättsliga frågor, persondataskyddsfrågor, som advokat och bolagsjurist. Karl-Fredrik har hållit ett flertal kurser rörande nya förslaget till dataskyddförordning. 
 
Jan Wellergård, styrelseledamot Forum för Dataskydd.

Advokater som deltar i seminariet får tillgodoräkna sig fortbildning i enlighet med Advokatsamfundets regler.


Det bjuds på kaffe, te och smörgåsar. Väl mött!
 

Plats: TeliaSonera Sverige AB. Johan Willins gata 6, Göteborg

Datum: Torsdagen 5 februari

Registrering samt fika kl 16.30, programstart kl 17.00 - 19.30

OSA: Tisdag 3 februari