Internet of Things

Vi lever i en konstant uppkopplad värld. Tack vare den snabba tekniska utvecklingen kan de skapas tjänster som förändrar och förbättrar för medborgarna men vilka risker medför detta ur ett integritetshänseende? Forum för Dataskydd bjuder in till seminarium i Göteborg tisdagen den 3 november. Då kommer vi att diskutera Internet of Things och utmaningarna med självstyrande hjälpmedel m.m., allt från fordonsbranschen till hemtjänsten.

Agnes Hammarstrand, IT-advokat och delägare på Delphi advokatbyrå, kommer att ge en introduktion till juridiken som aktualiseras i samband med Internet of Things. Många spännande frågor ställs på sin spetsa en ny kontext, t.ex. vem äger informationen och hur bör dataskyddsinkluderande säkerhetsfrågor hanteras?

Jörgen Larsson, sales och marketing director på Cambridge AB, kommer att tala om vad Internet of Things betyder och vad det faktiskt innebär för och hur det påverkar olika aktörer. Vad kan Internet of Things göra för dig och din organisation, vilka tekniker finns och vilka nya affärsmodeller medger dessa tekniker? Jörgen kommer att ge exempel på Internet of Things tjänster och hur dessa påverkat affärsmodellerna och produkterna.

Johan Öberg, marknadschef på TeliaSonera, kommer och berättar om TeliaSoneras Internet of Things-satsning från ett marknadsorienterad perspektiv.

Det bjuds på kaffe, te och smörgåsar. Väl mött!

 

Plats: TeliaSonera Sverige AB
Johan Willins gatan 6, Göteborg

Datum: Tisdagen den 3 november
Registrering samt fika kl. 16.30
Programstart kl.17.00 avslutas ca kl. 19.30 


 

Du kan anmäla dig i mån av plats genom att skicka ett mail till info@dpforum.se.


 

Seminarieavgift
Medlem i Forum för Dataskydd: Utan kostnad
Icke medlem: 300 SEK (inklusive moms) 
  

Om du inte kan närvara har du som betalande icke-medlem möjlighet att överlåta din plats till en kollega. Vid avanmälan efter måndagen den 2 november 2015 eller uteblivet besök debiteras fulla seminarieavgiften, á 300 SEK (inklusive moms). Vänligen skicka din avanmälan till info@dpforum.se.