Forum för Dataskydd bjuder in till seminarium onsdag 29 maj 2013.

Är din roll som personuppgiftsombud tydlig? Är din arbetsplats införstådd i dina arbetsuppgifter?

Forum för Dataskydd bjuder in till nätverksträff där vi ger våra bästa råd på hur man kommer igång som personuppgiftsombud. 


Karl-Fredrik Björklund, advokat och delägare vid Advokatfirman Carler, med mångårig erfarenhet som personuppgiftsombud för flera storföretag, delar med sig av sina erfarenheter om vilka metoder personuppgiftsombudet har att tillgå för att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Utöver rollen som personuppgiftsombud arbetar Karl-Fredrik också med bl.a. data- och informationssäkerhetsfrågor kopplade till personuppgiftslagen och annan registerlagstiftning.

För att lyckas med det praktiska arbetet med PuL-frågor räcker det inte med att kunna manövrera rätt i den snåriga juridiken. Det krävs också en bra plan för hur arbetet ska bedrivas. Lotta Kavtardze, med en bakgrund som jurist på Datainspektionen och som numera driver konsultföretaget PuL-akademin, ger dig idéer till en bra strategi. 

Vi avslutar med en paneldiskussion om tips & tricks. Hur gör andra för att sprida kunskap genom att starta exempelvis en "snackis"?

Tid: 17.30 - 20.00

Plats: Advokatfirman Delphi. Regeringsgatan 30-32, 111 84 Stockholm.