Förändrade PuO rollen samt Internationella Dataskyddsdagen

God fortsättning på det nya året! Forum för Dataskydd bjuder in till årets första seminarium torsdagen den 28 januari och startar dagen till ära med ett förlängt program. På seminariet kommer den Internationella Dataskyddsdagen (Privacy Day) att uppmärksammas och den förändrade PuO rollen kommer att diskuteras. Strax efter seminariet bjuder Forum för Dataskydd tillsammans med IAPP in till pubkväll för mingel och nätverkstillfälle. Vi ser fram emot många och intressanta diskussioner! 

Under seminariet kommer följande personer att tala: 

Caroline Olstedt Carlström, ordförande för Forum för Dataskydd och Chief Counsel Global Privacy på Klarna och Leif Frykman, General Manager Corporate Legal Services på Moretime, inleder seminariet. 

Axel Tandberg, integritets- och marknadsrättsexpert på Moretime, med bakgrund som bland annat Head of Legal Affair på SWEDMA, kommer att tala om vikten av ordning och reda, organisation samt marknadsföring och informationskrav. 

Erik Lakomaa, disputerad forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. På torsdag släpps boken "Risker och riskhantering i näringsliv och samhälle" och bygger på en undersökning som har gjorts av Erik Lakomaa och andra forskare på Handelshögskolan om olika anseenderisker. Erik kommer att tala om det bidrag till boken som handlar om anseenderisker för företag med avseende på dataskydd.

Karl-Fredrik Björklund, vice ordförande för Forum för Dataskydd och advokat på advokatfirman Carler, kommer att tala om personuppgiftsombudets nya roll i framtiden och hur rollen kommer att påverkas av EU:s nya uppgiftskyddsförordning. Karl-Fredrik kommer även att tala om hur personuppgiftsombudet kan bli ett stöd till organisation i processen att nå regelefterlevnad beaktande de nya regelverken på dataskyddsområdet. Dessutom kommer han att ge praktiska tips om hur man i framtiden kan stärka rollen som personuppgiftsombud och få gehör inom organisationen för dessa dataskyddsfrågor. 

Karen Lawrence Öqvist, IAPP KnowledgeNet Stockholm, CEO Privasee AB, kommer att tala om OECD Privacy Principles och ISO 29100 Privacy Framework standard. 

På seminariet bjuds det på kaffe, te och smörgåsar. Senare under pubkvällen bjuder Forum för Dataskydd på öl/ vin och tilltugg i samband med IAPP KnowledgeNet. Väl mött! 


Plats: 
Seminarium: Moretime, Drottninggatan 95A i Stockholm 

Pubkväll: Grill, Drottninggatan 89 i Stockholm


Datum: Torsdagen den 28 januari
Registrering och fika kl. 15:00 
Seminarium: Programstart ca kl. 15:10 avslutas ca kl. 17:00

Pubkväll: Ca kl. 17:30


Seminarieavgift: 
Medlem för Dataskydd: Utan kostnad
Icke medlem: 300 SEK (inklusive moms)  


Om du inte kan närvara har du som betalande icke-medlem möjlighet att överlåta din plats till en kollega. Vid avanmälan efter den 26 januari eller uteblivet besök debiteras fulla seminarieavgiften, á 300 SEK (inklusive moms). Vänligen skicka din avanmälan till info@dpforum.se.