Data Protection Day 2014.

Rätten till integritet och självbestämmanderätt i vårt växande informationssamhälle blir alltmer ett krav i informationshanteringen. På relativt kort tid har anställda gått från att arbeta med datorer av sådan storlek, att särskilda förvaringsutrymmen krävts, till att vi idag kan ringa, maila, chatta, blogga, twittra samt lägga upp senaste måltiden på Instagram från en liten apparat som passar i bakfickan. Information har aldrig varit så lättillgänglig och identiteter så enkla att stjäla.

28 januari firar Forum för Dataskydd den internationella dataskyddsdagen (Privacy Day). Med anledning av detta bjuder vi in till ett seminarium som går i den personliga integritetens tecken.

Per Furberg, Advokat. Personuppgiftsansvaret - var går gränserna mellan olika aktörer och vem tar ansvaret för information och säkerhet i infrastrukturen i den offentliga sektorn? 

Patrik Hiselius, Group Communications TeliaSonera. Telecommunication Industry Dialogue - TeliaSoneras medverkan i arbete för att tillsammans skydda personlig integritet och yttrandefrihet tillsammans med andra operatörer.

Martin Brinnen, Datainspektionen. Martin presenterar Datainspektionens kommande planer för 2014.

EXTRA INSATT: Magnus Rentzhog, Ämnesråd Kommerskollegium. Magnus presenterar Kommerskollegiums nya studie "No Transfer, No Trade - the importance of cross-border data transfers for companies based in Sweden" som klargör hur företag i olika branscher behöver dataöverföringar för sina affärsverksamheter och hur reglering av dataflöden mellan länder påverkar företagens möjligheter. Speciellt fokus ligger på effekten på handel, inte minst den transatlantiska handeln.

Vi avslutar med Forum för Dataskydds verksamhetsplan för 2014 samt övriga frågor.

Plats: TeliaSonera, Stureplan 8 Stockholm.

Datum: Tisdag 28 januari.

Tid: 16.30 - 20.00