Personuppgiftsbehandling och den nya tekniken - BYODS, kryptering och stark autentisiering.

 

Forum för Dataskydd bjuder in till nätverksträff måndag 22 april i Stockholm.

Vi reder ut begrepp och redogör för kryptering och autentisiering samt hur vi kan säkra e-post.

I vår moderna tid börjar det bli alltmer tillåtet för arbetstagare att ta med egen teknologi såsom privata smartphones, surfplattor och datorer, där känslig företagsinformation kan laddas upp. Vad är det som egentligen gäller kring BYOD (Bring Your Own Device)? Ulf Berglund, President SCA Sweden, hjälper oss att förstå.

Forum för Dataskydds Ingela D. Hellström tar upp balansen mellan offentligt rättsligt subjekt och privat rättslig avseende BYODs.

Ytterligare en representant från Forum för Dataskydd presenterar, denna gång frågar Peter Müller sig varför personuppgiftsbiträdesavtal anses vara problematiska att ingå i vissa lägen.

 

 

Datum: 22 april 2013.

Tid: 17.30 - 20.00

Plats: Advokatfirman Delphi. Regeringsgatan 30-32, 111 84 Stockholm.