Lansering av Forum för Dataskydds Göteborgssektion 

Sedan hösten 2015 har Forum för Dataskydd diskuterat möjligheten att starta upp en avdelning i Göteborg. Nu är det klart och vi lanserar härmed vår Göteborgssektion! Det här är en milstolpe för Forum för Dataskydd och mycket väsentligt i arbetet med att synliggöra vikten av dataskyddsarbetet i alla organisationer. För att fira detta bjuder Forum för Dataskydd härmed in till Göteborgssektionens första seminarium den 21 mars.
 
Seminariets tema är "Personuppgiftsombudets nya roll" och vi kommer att få lyssna till följande talare:
 
Caroline Olstedt Carlström arbetar som internationell dataskyddschef på Klarna. Hon har mer än 15 års erfarenhet inom internationellt arbete med dataskyddsfrågor samt har arbetat som juridisk och strategisk rådgivare till organisationer inom många olika branscher. Caroline är ordförande i Forum för Dataskydd och kommer att ge en introduktion till föreningen. Caroline kommer även att berätta om hur Klarna arbetar med dataskydd och hur arbetet påverkas av den kommande dataskyddsförordningen.  

Kristina Ullgren arbetar som universitetsjurist vid Göteborgs universitet. Hon är personuppgiftsombud för universitet sedan personuppgiftslagen trädde ikraft 1998. Kristina arbetar med legala frågor med koppling till universitetets verksamhet. Hon kommer att berätta om sin vardag och hur frågor avseende den personliga integriteten får en alltmer framträdande roll i universitetens verksamhet. 

Agnes Hammarstrand arbetar som advokat på Advokatfirman Delphi, med inriktning IT-rätt, och föreläser regelbundet om bl.a. dataskyddsfrågor. Agnes gör en utblick mot hur personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter kommer att förändras genom den kommande dataskyddsförordningen. 
Tillfälle ges för frågor och diskussion. 


Vi bjuder på kaffe, te och smörgåsar. Väl mött! 


Plats: Advokatfirman Delphi, Östra Hamngatan 29 i Göteborg 

Datum: Måndagen den 21 mars
Registrering och fika kl. 16:30
Seminarium: Programstart kl. 17:00 avslutas ca kl. 19:30


Seminarieavgift:
Medlem Forum för Dataskydd: Utan kostnad  
Icke medlem: 300 SEK (exklusive moms) 


Om du inte kan närvara har du som betalande icke-medlem möjlighet att överlåta din plats till en kollega. Vid avanmälan efter den 17 mars eller uteblivet besök debiteras hela seminarieavgiften, à 300 SEK (exklusive moms). Vänligen skicka din avanmälan till info@dpforum.se.


OSA senast torsdagen den 17 mars