Seminarium 2 oktober 2013 

På detta seminarium belyser och analyserar vi:
 

  • Fenomenet ”näthat"
  • Marknadsföring i sociala medier - möjligheter och begränsningar

"Näthat" - en juridisk analys. På senare tid har fenomenet "näthat" uppmärksammats i media. Kan "näthat" angripas rättsligt? Hur kan bestämmelser om förtal, olaga hot, dataintrång m.m. tillämpas? I vilken utsträckning blir personuppgiftslagstiftningen tillämplig. Vilka skyldigheter har de som tillhandahåller olika typer av kommunikationstjänster att ingripa? Hur effektiv är egentligen juridiken för att stoppa "näthatet"?
Daniel Westman
, Doktorand i rättsinformatik och kursföreståndare i IT-rätt på Stockholms Universitet.

Sociala medier blir allt vanligare hos bolag i marknadsföringssyfte.
Emil Albihn Henriksson,
biträdande jurist på Mannheimer Swartling, belyser vilka möjligheter och begränsningar som finns.

Vilka utmaningar står skolor och kommuner inför när det gäller "näthat"?
Ingela D Hellström, Informationssäkerhetsstrateg och personuppgiftsombud i Huddinge kommun.

 

Plats: Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm

Tid: 16.00-20.00.