Seminarium om nya e-Privacy-förordningen 

Stockholm 19 april

EU-kommissionen föreslår ändringar i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation från 2002.Förslaget, som kompletterar dataskyddsförordningen avseende hantering av personuppgifter i elektroniska kommunikationstjänster, omfattar inte bara traditionella telekomtjänster utan även ”nya” aktörer som WhatsApp och Facebook Messenger. Den nya förordningen innehåller bl a regler om metadata, cookies, spam och tillsyn. Tanken är att reglerna ska träda i kraft samtidigt som dataskyddsförordningen, dvs den 25 maj 2018. 

Vad innebär ändringarna för organisationer som hanterar personuppgifter och andra typer av data och hur förhåller regelverken sig till varandra? För att dela med sig av sina erfarenheter och diskutera frågor relaterade till ämnet välkomnar vi: 

Björn Johansson Heigis, partner vid Roschier advokatbyrå och ansvarig för byråns verksamhetsgrupp för personuppgifts- och digitaliseringsfrågor.   

Anders Lindell, jurist vid Post- och Telestyrelsen, som arbetar med tillämpningen av den nuvarande regleringen och med förhandlingarna av den nya förordningen

Michaela Angonius, head of group regulatory affairs  Telia Company med ansvar för bland annat e-privacy och dataskyddsfrågor

Plats: Roschier Advokatbyrå, Brunkebergstorg 2, Stockholm
Datum: Onsdagen den 19 april 2017
Registrering och fika: 16:30
Programstart kl. 17:00 avslutas ca kl. 19:30

Vi bjuder på kaffe, te och smörgåsar.

Avgift:

Medlem Forum för Dataskydd: Utan kostnad
Icke medlem: 300 kr (exklusive moms)

Anmäl dig här senast den 18 april 2017 

Följ oss gärna på LinkedInFacebook och Twitter för uppdateringar om Forum för Dataskydds verksamhet och om kommande seminarier.