Big Data och personlig integritet.

Naturkatastrofer och sjukdomsepidemier kanske kan förhindras och verksamheter effektiviseras via identifiering av handlingsmönster i realtid. Att analysera stora mängder ostrukturerad och strukturerad information har blivit ett sätt att förutspå världen och att vinna marknadsandelar. Allt med hjälp av Big Data och Data Mining. Samtidigt har frågor rests kring vem som äger all denna information och hur den enskilde ska veta var och hur dess uppgifter behandlas för att spåra användarmönster och beteenden. 

Under detta seminarium kommer tre spännande talare att belysa legala och tekniska frågeställningar av Big Data. T.ex. vilken är tekniken bakom, vilka är trenderna, hur ser den praktiska tillämpningen ut, hur är ansvaret fördelat, vilka är de immaterialrättsliga utmaningarna, vilka personuppgiftsfrågor uppkommer och hur ska säkerhetsfrågorna omhändertas? 

 

Forum för Dataskydd är glada över att i samarbete med International Association of Privacy Professionals (IAPP) kunna presentera följande talare:

Fredrik Ahlesten, advokat på Bird & Bird. Fredrik är ansvarig för outsourcinggruppen på Bird & Birds Stockholmskontor och lämnar rådgivning till klienter inom kommersiell rätt och IT-juridik. Han har stor erfarenhet av komplexa nationella och gränsöverskridande IT- och outsourcingtransaktioner. Fredrik har en bakgrund som chefsjurist hos Capgemini i Sverige och kommer att berätta om de legala aspekterna av Big Data.

Erik Zeitler, teknologie doktor, senior mjukvaruutvecklare, Klarna. Klarna har allt sedan starten 2005 arbetat med Big Data bland annat för att förhindra olika former av bedrägerier och skapa säkra betalningar. Erik kommer att berätta om hur man kan arbeta med Big Data.

Jonas Linders, CGI,  lösningsområdesansvarig BI & Big Data. Jonas kommer att berätta om Big Data och varför intresset är så stort i organisationerna just nu. Han kommer att titta på trender, möjligheter och utmaningar och risker inom det som kallas Big Data – en resa som både kan förbluffa och förskräcka.

Genom att deltaga i detta KnowledgeNet kan du som är certifierad CIPP eller CIPM genom IAPP tillgodoräkna dig 3 SPE (Continuing Privacy Education) credits. Advokater får på motsvarande sätt tillgodoräkna sig fortbildning i enlighet med advokatsamfundets regler.

Plats: Advokatfirma Bird & Bird. Norrlandsgatan 15, Stockholm, 

Datum: Tisdag 14 oktober. Registrering kl 16.30. Programstart kl 17.00.