Gallring av personuppgifter.

Ett grundläggande krav i personuppgiftslagen är att personuppgifter inte ska bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.  Men hur länge är det? Försvinner data egentligen när man raderar dem i system eller på datorn? Nätverkstillfället belyser olika problemställningar kring gallring av personuppgifter samt tips hur dessa kan tacklas.

 Tre områden behandlas:

  • Teori-bakgrund: Vad säger lagen egentligen? Hur vet man när personuppgifter skall raderas? Hur tolkar Datainspektionen kraven? Vad tänker man i andra länder och hur ser de nya europeiska reglerna ut?
  • Utmaningar: Vi diskuterar olika utmaningar såsom flera syften för data, retention (uppgifter som måste sparas) vs gallring och situationen att man skall radera personuppgifter (och trafikuppgifter) som inte måste sparas. Vi tar även upp exempel på andra typer av påpekanden, bl.a. för en teleoperatör.
  • Teknik för radering: Hurfungerar radering vs anonymisering och olika tekniska lösningar för att radera data? Har man tekniska begränsningar i radering (data raderas inte när man använder "delete"), hur back.up policyn och bandrotation kan inverka på lagringstiden, virtuella servrar, hårddiskar, laptops (SSD-diskar), USB-stickor, smartphones, filestorage m.m.
Talare:

Jan Wellergård, Senior Security Manager - Sourcing/Data Protection officer, Telia Sonera samt ledamot Forum för Dataskydd.

Fredrik Forslund, Country Manager, Blancco Sweden.

Anna Faberm Legal Counsel Global Data Protection, Klarna AB.

 

Datum: 11 mars 2013.

Tid: 17.30 - 20.00

Plats: Kompetenscenter, Flemminggatan 7.