Rätten att bli bortglömd i praktiken - Google Spain-domen.

 

Missa inte den heta debatten kring Google Spain-domen!
Hur förändrar Google Spain-domen från EU-domstolen Googles och andra liknande företags affärsmodell? Vilka åtgärder har och måste dessa företag vidta med anledning av domen? Förändrar domen Dataskyddsmyndigheternas skyldigheter? Domen kommer att presenteras och debatteras.

Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet, presenterar Google Spain-domen och dess slutsatser.
 
Martin Brinnen, jurist vid Datainspektionen, blickar framåt och delger oss sina tankar kring hur domen kan komma att påverka Datainspektionens skyldigheter och verksamhet.
 
Gustaf Brusewitz, nordisk kommunikationschef vid Google, presenterar Googles perspektiv på den omtalade domen.
 

Amelia Andersdotter,svensk ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet mellan december 2011 och juli 2014, expert på frågor om informationssamhället, immaterialrätt och IT-politik, presenterar sin syn på Google Spain-domen samt dess konsekvenser för framtiden.
 
Det bjuds på kaffe, te och smörgåsar. Väl mött!!

Plats: DLA Nordic. Kungsgatan 9, Stockholm, 

Datum: Onsdag 10 september. Registrering kl 16.30. Programstart kl 17.00.