Med anledning av väldigt stort intresse till vår nätverksträff på tisdag den 7 februari har vi bytt till större lokal.

Varmt välkomna till Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, 4 tr.!
_________________________________________________________

Seminarium den 7 februari 2017 i Stockholm

Hur kan man lägga upp arbetet och processerna som personuppgiftsombud/dataskyddsombud (DSO)? Hur anpassar man sig till den egna organisationen? Erfarna dataskyddsspecialister från flera olika sektorer diskuterar hur man kan göra. Rollen som DSO eller motsvarande på olika nivå i olika sektorer, bl a finansiell verksamhet och medtech samt hälso- och sjukvårdssektorn lyfts upp. Hur bygger man upp processerna, vilka metoder/verktyg behövs och var i organisationen bör arbetet i första hand bedrivas, även vilka förändringar vi kan se efter 2018. Hur bygger man ett dataskyddsprogram/regelefterlevnadsprogram i ett multinationellt bolag? Genomgång av artikel 29-gruppens vägledande uttalande kring DSO.

Under seminariet kommer följande personer att tala: 

Augusta Speiser, European Compliance Manager på Dentsply Sirona, ett multinationellt bolag som arbetar med dentalprodukter och dentalteknologi och styrelseledamot i Forum för Dataskydd. Augusta kommer att berätta hur man kan bygga upp ett complianceprogram i ett multinationellt bolag inom medicinteknikområdet för att säkerställa efterlevnaden av GDPR. Augusta kommer att ge praktiska exempel utifrån sitt arbete med detta på Dentsply Sirona.

Caroline Olstedt Carlström, Vice President Privacy på Klarna och ordförande i Forum för Dataskydd, kommer att berätta om sin roll som ansvarig dataskyddschef och DSO i ett multinationellt finansiellt företag som Klarna. Vilka särskilda utmaningar har man som ansvarig för dataskyddsfrågor inom ett finansiellt företag och hur förhåller sig privacyprogrammet till complianceprogrammet? Caroline berör även hur detta arbete kommer att förändras i och med GDPR.

Karl-Fredrik Björklund, partner på advokatfirman Carler och vice ordförande i Forum för Dataskydd, kommer dels att redogöra för artikel 29-gruppens vägledning från december 2016 rörande DSO, dels delar han med sig av sin erfarenhet som DSO inom privata hälso- och sjukvårdssektorn. Karl-Fredrik har även stor erfarenhet av projektet att analysera och implementera GDPR. 

Under nätverkstillfället kommer tillfälle ges för frågor och diskussion.

Vi bjuder på kaffe, te och smörgåsar. Väl mött!

Plats: Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, 4 tr

Datum: Tisdagen den 7 februari 2017

Registrering och fika: 16:30

Seminarium: Programstart kl. 17:00 avslutas ca kl. 19:30

Seminarieavgift:

Medlem Forum för Dataskydd: Utan kostnad

Icke medlem: 300 kr (exklusive moms)

Anmäl dig senast fredagen den 3 februari 2017 under fliken  "Anmälan till kurs/seminarium" i menyn till vänster.


Välkommen!