Utbildningsdag 5 november.

 Välkommen att delta i Forum för Dataskydds utbildningsdag som vänder sig mot de personer som arbetar på kommuner, landstingskommuner och myndigheter, statliga eller kommunala. Kursen vänder sig också mot de personer som arbetar på företag som arbetar mot det allmänna med dataskyddsfrågor, t.ex. leverantörer och konsulter


 

Program.

 

9.30
Registrering, kaffe och smörgås
10.00
Introduktion 
10.15
Erfarenheter av att arbeta som personuppgiftsombud

Caroline Olstedt Carlström, Ordförande Forum för Dataskydd, Chief Counsel Global Privacy, Klarna. Caroline delar med sig av många års erfarenhet som ombud.
10.40
Paus
10.45
EU-kommissionens förslag till dataskyddsförordning

 • Vad innebär förslaget för det allmänna men även generellt?
 • Vilka blir de viktigaste förändringarna jämfört med dagens PuL?
 • Vad kommer en förordning att innebära i praktiken för svensk del och PuL?
 • Status avseende processen inom EU rörande förslaget
Karl-Fredrik Björklund, styrelseledamot Forum för Dataskydd. Advokat på advokatfirman Carler
12.00
Lunch
13.00
Informationssäkerhet

 • Systematiskt arbete med informationssäkerhet under hela informationens livscykel

 • Vikten av att känna till värdet av informationstillgångarna och att de har rätt skydd
 • Översiktlig genomgång av riskanalys, riskvärden, KRI, KPI och olika standarder

Ingela D Hellström, Styrelseledamot Forum för Dataskydd. Informationssäkerhetsstrateg, personuppgiftsombud, Huddinge Kommun.
14.00
Det allmännas nyttjande av molntjänster, integritetsrättsliga frågeställningar

 • Hur försäkrar du dig om att myndigheten uppfyller PuL vid nyttjande av molntjänster?
 • Hur försäkrar du dig om att myndigheten uppfyller TF:s och OSL:s regler om allmänna handlingars utlämnande och sekretess vid nyttjande av molntjänster?
 • Hur kan Du minimera myndighetens risker genom att teckna ett bra avtal med molntjänstleverantören?
 • Översiktlig genomgång av molntjänstavtal 
Jeanna Thorslund, styrelseledamot Forum för Dataskydd, 
jurist, Center för eSamhället, Sveriges Kommuner och Landsting och Sarah Arlebrink, stadsjurist, Göteborgs stad.
14.45
Kaffe
15.10
Fortsättning Molntjänster
16.30
Frågor och diskussion

Diskussion- samt erfarenhetsutbyte mellan deltagare och kursledare, verkliga fall
17.00
Avslut

 

Utbildningen vänder sig till personuppgiftsombud, verksjurister, kommunjurister, bolagsjurister, advokater, IT-ansvariga och andra personer som jobbar med olika register- och integritetsfrågor mot det allmänna. Kursdagen vänder sig främst till personer som har arbetat några år med dataskyddsfrågor eller på annat sätt har vissa grundläggande kunskaper i ämnet med särskilt fokus på de frågor det allmänna stöter på. Är du helt ny i din roll som personuppgiftsombud och/eller inte tidigare har arbetat med dataskyddsfrågor kanske denna kursdag är mindre lämplig för dig även om alla självklart är välkomna.


Samtliga kursledare har många års praktisk erfarenhet av att arbeta med dataskyddsfrågor som personuppgiftsombud eller i andra roller.

För advokater som deltar i kursen räknas den som 7 timmar till det obligatoriska utbildningskravet om 18 timmar per år.  

Sista anmälningsdag: Måndag 3 november, Anmälan är bindande med rätt för deltagaren att sätta annan i sitt ställe. 50 % rabatt på kursavgiften för tillkommande deltagare från samma organisation.

Vänligen skicka din avanmälan till dpforum@serveoffice.se