Välkommen att delta i Forum för Dataskydds utbildningsdag om Personuppgiftslagen.

EU-kommissionen har 2012 lagt ett förslag om en ny dataskyddsförordning som blir direktverkande i samtliga medlemsländer. Det nya regelverket komer att ersätta nuvarande EG-direktiv som personuppgiftslagen (PuL) bygger på. Förslaget är ännu inte antaget, men behandlas under 2014 inom Rådet och Europaparlamentet. 

 

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • En uppdatering om EU-kommissionens förslag
 • En genomgång av PuL med praktiska exempel från rättspraxis och tillfälle att ställa frågor
 • Praktiska frågeställningar som relateras till deltagarnas egen verksamhet

Program.

8.30
Registrering, kaffe och smörgås.
9.00
Introduktion 

Caroline Olstedt Carlström, Ordförande Forum för Dataskydd, Chief Counsel Global Data Protection, Klarna Legal
9.10
En presentation av PuL

 • Kort genomgång av PuL
 • Genomgång av aktuell praxis
 • Nyheter
Jeanna Thorslund, Styrelseledamot Froum för Dataskydd. Stadsjurist och personuppgiftsombud, Västerås Stad
Caroline Olstedt Carlström
10.30
Paus
10.45
EU-kommissionens förslag till dataskyddsförordningen,
 
 • Vad innebär förslaget?
 • Vilka blir de viktigaste förändringarna jämfört med dagens PuL?
 • Vad kommer en förordning att innebära i praktiken för svensk del och PuL?
 • Status avseende processen inom EU rörande förslaget
 • Genomgång av kritiska synpunkter på förslaget som kommit in från ett flertal remissinstanser
 • Kort om övriga initiativ som kan komma att påverka dataskyddsarbetet
Karl-Fredrik Björklund, styrelseledamot Forum för Dataskydd. Advokat på på advokatfirman Carler
11.30
Personuppgifter och grundlagsskyddet i TF.

 • När skyddar grundlagen internetpublicering, förteelser som Lexbase.se m.fl.?
 • När skyddar grundlagen även andra förteelser som strider mot PuL?
 • Är det rimligt att grundlagsskyddet sätter PuL ur spel?
Maria Nyrén Ivarsson, Styrelseledamot Forum för Dataskydd. Senior Legal Advisor, CM Juridik AB
12.00
Lunch
13.00
Det praktiska arbetet med PuL,

 • Hur försäkrar du dig om att företaget/myndigheten uppfyller PuL?
 • Personuppgiftsombudets arbetsuppgifter ur ett praktiskt perspektiv
 • Tips på hur du kan utveckla dig i din roll som personuppgiftsombud 
 • Verksamhetsledningens roll i arbetet med dataskyddsfrågor
Agneta Schwieler, Styrelseledamot Forum för Dataskydd och Senior Consultant
Caroline Olstedt Carlström
Jeanna Thorslund
14.00
PuL, offentlighetsprincipen samt offentlighets- och sekretesslagen,

 • Särskilda frågeställningar för det allmännas verksamhet i samspelet mellan PuL och offentlighetsprincipen
Ingela D Hellström, Styrelseledamot Forum för Dataskydd. Informationssäkerhetsstrateg, personuppgiftsombud, Huddinge Kommun.
Jeanna Thorslund
14.45
Kaffe
15.00
Personuppgifter i marknadsföringen

Karl-Fredrik Björklund
15.45
Frågor och diskussion

Diskussion- samt erfarenhetsutbyte mellan deltagare och kursledare, verkliga fall
16.30
Avslut

Plats: DF Kompetens, Fleminggatan 7, Stockholm.
Datum: Onsdag 5 mars, kl 8.30-16.30.
 
Kursavgift
Medlem Forum för Dataskydd: 2 700 SEK
Icke medlem: 3 900 SEK

Sista anmälningsdag: 28 februari 2014

Utbildningen vänder sig till personuppgiftsombud, bolagsjurister, advokater, IT-ansvariga, verksjurister, kommunjurister och andra personer som jobbar med olika register- och integritetsfrågor. Kursen vänder sig till deltagare som verkar i såväl privat som offentlig verksamhet och även till deltagare som har nytta av fördjupade kunskaper om personuppgiftslagen (PuL) i sin konsultroll. Kursdagen vänder sig främst till personer som har arbetat några år med dataskyddsfrågor eller på annat sätt har vissa grundläggande kunskaper i ämnet. Är Du helt ny i din roll som personuppgiftsombud och/eller inte tidigare har arbetat med dataskyddsfrågor kanske denna kursdag är mindre lämplig för dig även om alla självklart är välkomna.
Samtliga kursledare har många års praktisk erfarenhet av att arbeta med dataskyddsfrågor som personuppgiftsombud eller i andra roller.

För advokater som deltar i kursen räknas den som 7 timmar till det obligatoriska utbildningskravet om 18 timmar per år.

50 % rabatt på kursavgiften för tillkommande deltagare från samma organisation.
Anmälan är bindande med rätt för deltagaren att sätta annan i sitt ställe.