Kursdag 5 april 2016
Informationsgivning och samtycke enligt PUL och GDPR. 


Hundra sidor privacy policy och tre-fyra kryssrutor eller klickbara ikoner? Hur kommer kraven på information och samtycke i EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, att omsättas i praktiken? Vad innebär en transparent och lättbegriplig information och hur inhämtas en otvetydig viljeyttring? Detta och mycket mer fördjupar vi oss i under denna endagsutbildning där vi jämför dagens och morgondagens krav på informationsgivning och samtycke. 
 
Välkommen att delta i Forum för Dataskydds utbildningsdag som vänder sig till personer som arbetar såväl på företag som på myndigheter, statliga eller kommunala, och inte minst inom frivilligorganisationer.


Program

09:00-09:30

  Registrering och fika.

09:30-09:40

  Introduktion.

 

   Caroline Olstedt Carlström, ordförande Forum för  
   Dataskydd, Chief Counsel Global Privacy, 
   Klarna. 

09:40-09:55

  GDPR-förhandlingarna från insidan. Hur det    
  faktiskt gick till?

 

  Anton Karlsson, Thesis intern på Klarna. Tidigare      
  praktikant hos svenska representationen i EU.

09:55-10:00

  Bensträckare.

10:00-11:30

   Informationskrav och samtycke. Kommande
  krav i GDPR jämfört med dagens 
  krav i PUL.  


  Karl-Fredrik Björklund, vice ordförande Forum för
  Dataskydd, advokat på advokatfirman Carler.

11:35-12.15

  Datainspektionens syn på informationskrav
  och samtycke i praktiken. 


  Martin Brinnen, jurist på Datainspektionen.

12:15-13:15

  LUNCH

13:15-14:15

  Utmaningarna för företagen med att
  implementera informationskrav och att 
  inhämta samtycke.   Agnes Hammarstrand, advokat och partner på
   advokatfirman Delphi.

14:20-15:10

  Särskilda regler för myndigheter rörande
  informationsgivningen och samtycke.
  Här
  finns TF och 
OSL om insyn som ofta krockar
  med PUL/ GDPR. 


  Sarah Arlebrink, stadsjurist på Göteborgs stad.

15:15-16:25

  Grupparbete och fika.

16:25-17:00

  Redovisning av grupparbete.

17:00-17:15

  Avslutning och frågor.Plats: Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm
 
Datum: Tisdag 5 april 
Registrering samt fika kl. 09:00
Programstart kl. 09:30 avslutas ca kl. 17:15


Kostnad för utbildningsdag:
Medlem i Forum för Dataskydd: 3 100 kr (ex. moms)
Icke medlem: 4 500 kr (ex. moms) 

Anmälan för utbildningsdagen är öppen och antalet platser är begränsat.


OSA senast fredagen den 1 april 2016!


Det går bra att anmäla sig via info@dpforum.se i mån av plats. 


Utbildningen vänder sig till personuppgiftsombud, verksjurister, kommunjurister, bolagsjurister, 
advokater, IT-ansvariga och andra personer som jobbar med olika register- och integritetsfrågor. Kursdagen vänder sig främst till personer som har arbetat några år med dataskyddsfrågor eller på annat sätt har vissa grundläggande kunskaper i ämnet. Är du helt ny i din roll som personuppgiftsombud och/eller inte tidigare har arbetat med dataskyddsfrågor kanske denna kursdag är mindre lämplig för dig även om alla självklart är välkomna.
 
För advokater som deltar i kursen räknas den som 6 timmar till det obligatoriska utbildningskravet om 18 timmar per år.
 
Anmälan är bindande med rätt för deltagaren att sätta annan i sitt ställe.