Utbildningsdag 24 november 2015
Nytt europeiskt regelverk för dataskydd - vad blir effekterna?
 

När dataskyddsförordningen införs, eller uppgiftsskyddsförordningen som den också kallas, innebär det den största förändringen för företag och myndigheter inom dataskyddsområdet sedan personuppgiftslagen infördes 1998. Vidare finns i förlaget numera kännbara sanktionsavgifter om regelverket inte efterföljs. Planen är att ett formellt beslut om förordningen fattas till årsskiftet 2015/2016.

Hur påverkar domen från EU-domstolen av den 6 oktober 2015 förordningen, domen avseende överföring av personuppgifter till USA baserat på det s k Safe Harbor-regelverket.

Välkommen att delta i Forum för Dataskydds utbildningsdag som vänder sig till personer som arbetar såväl på företag som på kommuner, landstingskommuner och myndigheter, statliga eller kommunala, och inte minst inom frivilligorganisationer.

Det bjuds på lunch och fika under dagen. Väl mött!!

Program för dagen finner du här.

Plats: Kungstornen konferens
Kungsgatan 33, 2 tr, Stockholm

Datum: Tisdagen den 24 november 
Registrering samt fika kl. 09.30
Programstart kl.10.00 avslutas ca kl. 17.00 

Seminarieavgift
Medlem i Forum för Dataskydd: 1 300 kr (inklusive moms)
Icke medlem: 2 500 kr (inklusive moms)


Anmälan kan ske i mån av plats. Skicka ett mail till info@dpforum.se. 

 

Utbildningen vänder sig till personuppgiftsombud, verksjurister, kommunjurister, bolagsjurister,

advokater, IT-ansvariga och andra personer som jobbar med olika register- och integritetsfrågor. Kursdagen vänder sig främst till personer som har arbetat några år med dataskyddsfrågor eller på annat sätt har vissa grundläggande kunskaper i ämnet. Är du helt ny i din roll som personuppgiftsombud och/eller inte tidigare har arbetat med dataskyddsfrågor kanske denna kursdag är mindre lämplig för dig även om alla självklart är välkomna.

För advokater som deltar i kursen räknas den som 6 timmar till det obligatoriska utbildningskravet om 18 timmar per år.

Anmälan är bindande med rätt för deltagaren att sätta annan i sitt ställe.