Välkommen på glöggmingel!

Snart är det gångna året slut och Forum för Dataskydd vill passa på att bjuda in dig och en kollega till vårt årliga glöggmingel. 

Vi kommer att blicka tillbaka på året som har gått och ladda upp för ett nytt och spännande 2016. Dessutom kommer vi att få ta del av två spännande presentationer;

- Varför har man egentligen rätt att bli glömd av Google? -En analys av personuppgifträttens normativa logik. Detta är titeln på en artikel av David Frydlinger, Advokatfirman Lindahl, som publicerats i Svensk Juristtidning i slutet av november. Med utgångspunkt i artikeln kommer David att diskutera:

  • Vilken är den underliggande logiken i EU:s personuppgiftslagstiftning? 
  • Hur knyter personuppgiftsrätten an till EU-stadgans regler om skydd av mänsklig värdighet och de konflikter mellan olika rättigheter avseende privatliv, säkerhet, information, näringsfrihet m.m. som kan uppkomma i samband med behandlingar av personuppgifter? 
  • Hur kommer personupgifträttens logik till uttryck i EU-domstolens domar i Google Spain och Digital Rights Ireland från 2014?


Per Danielsson, CCO IDG och Chefsredaktör Computer Sweden, kommer att ge oss en framtidsspaning.

Det bjuds på glögg och kanapéer.
Kom och mingla med oss!


Plats: Advokatfirman Lindahl
Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm

Datum: Måndagen den 7 december
Kl 16.30 - ca kl 19.30

Seminarieavgift: Avgiftsfritt


Anmälan kan ske i mån av plats, vänligen maila till info@dpforum.se.