Om oss. 

Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida "best practices" på området. Vidare kommer Forumet att arrangera seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman. 

 

Styrelsen med tillhörande arbetsgrupp

Ordförande, Caroline Olstedt Carlström

Vice Ordförande, Karl-Fredrik Björklund

Sekreterare/Kassör, Susanne Tidhult - Kommunikation och sociala medier

Ledamot, Agneta Schwieler - Ansvarig för strategigrupp

Ledamot, Peter Müller - Ansvarig för kommungrupp

Ledamot, Bobi Mitrovic

Ledamot, Filip Johnssén

Ledamot, Rose-Mharie Åhlfeldt

Ledamot, Augusta Speiser

Ledamot, Maria Holmström Mellberg

Generalsekreterare, Fredrik Svärd