Integritetspolicy.

Forum för Dataskydd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst ner på sidan.

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om medlemskap eller anmälan till nätverksträffar kommer att behandlas i den omfattning det behövs för administration av medlemskapet eller nätverksträffen. Lämnade personuppgifter i samband med ansökan om medlemskap kan även komma att utgöra underlag för utskick av nyhetsbrev, information om forumets verksamhet och nätverksträffar, eller information som på något sätt anknyter till forumets verksamhet. Utskicken kommer framför allt göras via e-post.

Personuppgifterna sparas så länge du är medlem i Forum för Dataskydd och i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du inte vill ta emot nyhetsbrev eller annan information från Forum för Dataskydd kan du skriftligen anmäla detta till forumet.

Vill du veta om Forum för Dataskydd behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Forum för Dataskydd och att få uppgifter rättade.